Ahşap

Atık Ağaçlardan edilen ahşap malzemeler, ev eşyaları, taşıma ve koruma amaçlı ambalaj ve yapı malzemesi olarak hayatın her alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır.

 

NELER AHŞAP ATIKTIR?

  • Evlerde kullanılan mobilya ve küçük ev eşyaları
  • Ambalaj olarak kullanılan palet ve kasalar
  • Yapı malzemesi ve ev eşyası üretiminden kaynaklı kırpıntı, parça,talaş halindeki tüm malzemeler

DİKKAT: Atığın önlenmesi ve azaltılması için yeniden kullanım imkânları değerlendirilmelidir.

YANLIŞ UYGULAMALAR

Çevreye Atılması

– Çevre kirliliğine sebep olur.

– Değerlendirilebilir atığı yok ederiz.

Yakılması

– Hava kirliliğine sebep olur.

– Kaynağımızı yok ederiz.

ATIĞIN OLUŞTUĞU YERLER

 Atölyeler   Ev    Fabrikalar

AHŞAP ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

  • Ahşap malzemeler kullanım sonrasında diğer atıklardan ayrı biriktirilir.
  • Atık olarak değerlendirilecek kısımlar ile yeniden kullanılabilir durumda olan ürünler ayrı olarak biriktirilir.
  • Toplama esnasında diğer atıklarla karıştırılmaz.
  • Ahşap atık geri kazanım tesislerinde işlenerek ve maddesel geri dönüşümü sağlanarak tekrar ahşap eşya üretiminde kullanımı ile kaynakların korunumu sağlanır.